HÅLLBARHET OCH MILJÖ


Ett felaktigt val av byggmaterial kan vara en bidragande orsak till ett dåligt inomhusklimat – med stora temperatursvängningar, buller och dålig luft. För hög luftfuktighet och dålig luftkvalitet kan ge upphov till mögelsvamp, kvalster och andra allergener.

Tegel och murbruk är rena, oorganiska material. De släpper inte ut allergiframkallande ämnen. De har inga täta membran, som hindrar huset från att andas och inga organiska material eller kemikalier, som avger hälsoskadliga ångor eller som kan skapa grogrund för mögelsvampar – en klar fördel för både miljö och familjens välbefinnande.


Murarn, design, arkitekt, tegel, tegelhus, energieffektivt, Laholm, Båstad, Mellbystrand
Murarn, totalentreprenad, design, fasad, tegel, murare, superväggen, isolering,Båstad, Laholm,Mellbystrand

Ett hus murat helt i tegel har ett naturligt och bra inomhusklimat. Till skillnad från de flesta andra byggmaterial, reglerar en inomhusvägg av tegel i viss utsträckning fuktigheten utan hjälp av mekanisk ventilation. Är tegelväggen inte behandlad med en tät ytbehandling, tar tegelstenen upp fukt från luften och släpper ut fukten igen när luftfuktigheten är låg.

 

Tegel kan lagra överskottsvärme, det hjälper till att jämna ut temperatursvängningar i huset och minskar behovet av uppvärmning. Tegelväggar bidrar också till att dämpa ljudet i bostaden.


Läs mer om det vi kallar Superväggen...

Murarn, murbruk, puts, tegel, putsa, murare, hantverkare, Mellbystrand, Båstad, Laholm, Halland
Murarn, murbruk, hantverkare, puts, tegel, putsa, kakel, klinker, Mellbystrand, Båstad, Laholm, Halland

Även i vårt praktiska arbete tar vi hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter. Bland annat källsorterar vi materialet på våra byggen och återvinner vattnet som vi rengör verktygen med. Vi samåker till arbetsplatserna och nästa steg är att byta ut våra arbetsbilar till mer miljövänliga alternativ.

Ett hus murat helt i tegel har ett naturligt och bra inomhusklimat.