KUSTVÄGEN 134

Delentreprenad

Arkitekt: Isrenn

Fasad: Tegel

Stomme: Leca och puts

Grund: Granit (som står i minst 700 år)

Tak: Lertegel