DOKTORSVÄGEN

Arkitekt: 

Fasad: Tegel från Petersen Tegl och genomfärgad vit puts

Stomme: Trä