Tel.: 0705427982

E-mail: info@murarn.nu​​

​Vi bygger hållbara, arkitektritade, nyckelfärdiga stenhus

Husgrund till ditt byggprojekt

Ett hus blir aldrig bättre än sin grund. Det kan verka självklart men faktum är att en dålig grund kan bli en fara både för huset och dig själv. Idag är det vanligt att konstruera hus med en livslängd på 50 år. Det tycker vi är alldeles för kort tid. Med en bra husgrund kommer du längre.

Husgrunder genom tiderna

När du ska bygga nytt tegel, stenhus eller bygga till är valet av husgrund viktigt. Det finns flera saker du bör ha i åtanke när det kommer till vilken typ av grund du bör välja, bland annat vilken mark du ska bygga på, valet av fasad och hur du kan göra en val som samtidigt är bra för miljön. De vanligaste husgrunderna i Sverige är betongplatta, krypgrund och källargrund. I början av 70-talet blev det vanligt att bygga hus på betongplatta. På den tiden var det vanligt att man isolerade betonggolvet på ovansidan vilket gav upphov till en hel del problem. Bland annat kunde fukt ta sig in via betongplattan upp i isoleringen och sprida sig vidare till väggarna som fick mögelskador. Idag isolerar man nästan alltid underifrån, hus byggda på betonggrund som isolerats underifrån bör i princip inte drabbas av några större problem i framtiden.

Källargrund eller krypgrund

Källargrund är en bra husgrund. Det är när källaren inreds som problem kan uppstå. Om källaren isoleras från insidan uppstår mögelskador snabbt. En oinredd källare har nästan inga nackdelar då utrymmet inte är lika känsligt för fukt. Krypgrund är ett billigare alternativ till källargrund. Dagens krypgrunder började användas på 1960-talet och är oftast utelufts ventilerade. Tyvärr kan ventilationen, om den är otillräcklig, ställa tid med stora problem.

HUSGRUNDER KRING LAHOLMSBUKTEN

Murar’n i Mellbystrand lägger husgrund på traditionellt sätt som håller i flera hundra år. För dig personligen ger det en trygghet i att ditt hus vilar på gedigen grund. Och självklart höjer den höga kvaliteten också värdet på ditt hus.

Låter det komplicerat? Kontakta oss så hjälper vi dig se till att ditt hus får en bra grund att stå på. Vi erbjuder även en kostnadsfri offert. Vi arbetar från Ängelholm i söder, via Båstad och till Halmstad i norr.

Var vill ni lägga husgrund?​ Kontakta oss så får du råd

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Kontaktuppgifter

Tel.: 0705427982

E-mail: info@murarn.nu

Postadress

Murarn Mellbystrand AB

Kustvägen 169

31261 Mellbystrand

Org nr.: 556769-2438

fb-rund-graa    linkedin-rund-graa    instragram-rund-graa

Kontakta oss​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda